Selecteer een pagina

Opdrachtgevers

Ik ben door diverse opdrachtgevers ingeschakeld bij hun projecten.


Jacobs Projects, Keulen, Duitsland

Als Project Procurement Manager was ik verantwoordelijke voor de complete inkoop voor een Epoxy fabriek in Stade. Op basis van een inkoopplan verzorgde ik de aanvraag, evaluatie, het geven van een opdracht en de expediting. Het was een project van ca. 10 maanden. In deze periode heb ik mij het inkoopprogramma van Jacobs eigen gemaakt. Dit inkoop programma is een beetje te vergelijken met SAP.


Oiltanking Terminal Amsterdam, Nederland

Als Procurement Manager was ik verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken op de procurement afdeling. Gedurende deze interim aanstelling op de terminal indulging de terminal groot onderhoud om deze onder de PGS 29 te brengen. Deze investering duurt 3-4 jar. Verschillende disciplines waren bij deze upgrade betrokken; Mechanisch, Elektrisch, Civiel, Civil etc. Gedurende de opdracht was ik ondermeer verantwoordelijk voor de aanschaf van een 250 M3/h hemelwater reiniging installatie.


 

Oranje Nassau Energie, Project Q16-Maas, Nederland

Verantwoordelijk voor:

    • scope-omschrijving, documenteren, pre-kwalificatie leveranciers, marktbenadering, aanbesteding, onderhandelen en contracteren van alle montage-activiteiten in overeenstemming met de Oranje Nassau procedures binnen de projectplanning;
    • alle montage-activiteiten zoals selecteren en contracteren van leveranciers voor bewaking, tijdelijke voorzieningen (huisvesting), toegangscontrole-systemen, grondwerkzaamheden, civiele activiteiten (gebouwen en wegen), mechanische fabricage en montage voor staalconstructies, leidingwerk en drukvaten;
    • alle E&I-fabricage en -montage-activiteiten, werkzaamheden voor het aardnetwerk, speciaal transport (heavy weight).

Marcel: “In dit project was de levertijd de grootste uitdaging. In de periode dat de aanvragen de deur uitgingen werd er nog gewerkt aan de detailengineering. Door de mogelijke hoofdaannemers in een vroeg stadium bij het project te betrekken (early supplier involvement) konden we de druk op de levertijd verminderen. Dit had wel een behoorlijke invloed op de prijsvorming en een groot risico op de extra kosten bij de uitvoering van het project. Door de hoofdaannemers hiervan op te hoogte te brengen slaagden er er in zijn er clausules overeen te komen waarbij dit risico afnam.”


Siemens Energiecentrale Inesco, Zwijndrecht, België

Verantwoordelijk voor het uitbesteden van alle activiteiten voor de montage van de ketelinstallatie, tijdens de bouw van de centrale. Marcel: “Toen ik bij dit project betrokken raakte was de montage al in volle gang. Er waren nog al wat ad hoc beslissingen die het inkooptraject dwars zaten. Veel tijd voor aanvraag en evaluatie was er niet. Inkoopbeslissingen werden meer gemaakt door te beoordelen wie op tijd kon leveren dan wie heeft de beste condities bood. Dat hebben we kunnen ombuigen en de energiecentrale is op goede voorwaarden en de juiste wijze afgebouwd.


Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland

Complete inrichting van een nieuw onderstation in het voormalige noodhospitaal. Verantwoordelijk voor: aanstellen projectleider, uitbesteden basic- en detailengineering, aanvragen en uitbesteden van de werkzaamheden bij grote Nederlandse installatiebedrijven. Marcel: “Behalve voor de inkoop droeg ik verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het hele proces. Om partijen om me heen te hebben die begrepen hoe dit project succesvol uitgevoerd moest worden heb ik onder andere EPC Powermanagement en John Fransen Projectmanagement ingehuurd. In deze driehoek hebben we de basisstudie uitgevoerd die essentieel was voor de rest van het project. De uitdaging was om in een bijzonder kleine ruimte een uitgebreide installatie te plaatsen. Met een goede inspanning van de drie partijen is het project bijzonder succesvol afgerond.”


Standard Kessel, Duisburg, Duitsland

Verantwoordelijk voor advisering en ondersteuning bij de implementatie van een subcontracting afdeling door de  inkoopafdeling.