Contracteren en bestellen

Als de (sub)contractor is gekozen begeleid ik de eindonderhandelingen en het opstellen van het inkoopcontract of (sub)contract. Hierin worden alle overeengekomen commerciële condities, specificaties en verplichtingen gedefinieerd. Dit document wordt door beide partijen ondertekend en is bindend voor de uitvoering van het project.