Selecteer een pagina

Werkproces

arrow kopie

Inkoop is bij mij een gestructureerd proces: technische en functionele specificatie, selectie, onderhandeling, contracteren, bewaking voortgang, levering en nazorg. De kwaliteit van het inkoopresultaat gaat omhoog door het secuur volgen van dit proces. “Het kwantitatief en kwalitatief gewenste product op het juiste moment op de afgesproken locatie… binnen het budget.”  Ik optimaliseer uw supply chain en zorg dat u bespaart op een uitbesteding. Dankzij flexibiliteit en gedegen kennis van het inkoopproces reageert ik adequaat op signalen vanuit de markt en van opdrachtgevers. Voor veel bedrijven is dat van strategisch belang.

Met MV Procurement, global sourcing & contracting, staat u sterk, wereldwijd!


Specificatie:

De technische en functionele specificatie van de klant is voor mij het startdocument en de leidraad bij het inkoopproces. De functionele specificatie omschrijft de werking van een product, de mogelijkheden en toepassingen. In de technische specificatie staan de criteria waaraan een product moet voldoen, zoals materiaalvereisten, kwaliteit, veiligheid, afmetingen, verpakking, etc. De producten die een (sub)contractor levert moeten aan alle in de specificaties genoemde eisen voldoen.

Selectie

Ik selecteer (sub)contractors die de gevraagde producten kunnen leveren tegen de beste prijs en kwaliteit en binnen de gewenste levertijd, conform de functionele en technische specificaties. Op basis van een long list, een op maat gesneden vragenlijst en een leveranciersmatrix adviseer ik u welke leverancier het beste presteert.

Contracteren en bestellen

Als de (sub)contractor is gekozen begeleidt ik de eindonderhandelingen en het opstellen van het inkoopcontract of (sub)contract. Hierin worden alle overeengekomen commerciële condities, specificaties en verplichtingen gedefinieerd. Dit document wordt door beide partijen ondertekend en is bindend voor de uitvoering van het project.

Bewaken

Gedurende de uitvoering van het project ondersteun ik de voortgangscontrole. Het is cruciaal voor u als klant te weten dat er in de productiefase de juiste processen gevolgd worden en de gecertificeerde kwaliteitssystemen aanwezig zijn. Ook andere audits zijn mogelijk. Denk aan een op-maat-audit waarbij u bepaalt op welke specifieke criteria er getoetst moet worden. Een duurzaamheid-audit waar de belangrijkste focus ligt op zaken als chemicaliën, verpakking, CO2-uitstoot en -opvang en milieu. 

Nazorg

Een project is slechts beëindigd als aan álle verplichtingen is voldaan. Het afronden van de documenten (as-built documenten) duurt vaak ongewenst lang. Ik neem die zorg uit handen, tot en met de laatste puntjes op de i.