Beschikbaar – Available

Per 1 januari 2019 ben ik beschikbaar om u binnen uw bedrijf te assisteren in het Wereld wijd sourcen en contracteren van uw potentiële leveranciers waarmee u uw verplichting naar uw klant kunt nakomen.

 

As of 1 January 2019 I am available to assist your company in the world wide sourcing and contracting of your resources required to fulfill your obligation to your client.